Barborka asistuje spolužiačke s vývojovou vadou horných končatín

Kategória:

„Začal sa ďalší školský rok 2012/2013. Pre učiteľov „ďalší“ a pre niektoré deti „prvý“. Do školských lavíc si sadlo aj 15 našich prvákov. Ako učiteľka v prvý školský deň som si v prvej lavici všimla malé blonďaté dievčatko s chorými rukami. Jej diagnóza znie: vývojová vada horných končatín. Prišli prvé každodenné povinnosti a Laurika  ich zvládala výborne. Sama si chystala pomôcky na vyučovanie, prezliekala sa na vychádzky. Veľkým prekvapením bolo jej nádherné písmo. Prvý problém nastal vo chvíli, keď potrebovala na toaletu. Laurika sa vypýtala na toaletu a spýtala sa, či niekto môže ísť s ňou. Zo zadnej lavice „vyletela“ Barborkina ruka, že jej pomôže. Od tej chvíle až po dnešný deň, keď už končíme štvrtý ročník, to ostalo pravidlom, bez jediného zaváhania a prosenia. Ako učiteľka I. stupňa na našej ZŠ pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, by sme radi Barboru navrhli na „Detský čin roka“.

List napísala Mgr. Iveta Györödiová, pedagóg, skutok vykonala Barbora Štanglovičová, v šk. roku 2015/2016 žiačka 4. triedy, ZŠ J.C.Hronského, Krátka 2, Šaľa