Deti zorganizovali čítanie pre seniorov

Kategória:

„V novembri sme sa a našej škole rozhodli pokračovať v podpore myšlienky uctievania starších ľudí. Spríjemnenie jesene života našim starším spoluobčanom žijúcim v Senior centre Handlová sme realizovali prostredníctvom čítania rozprávok. Prvá návšteva bola nesmelá, ale vzhľadom na to, že sme si my – deti a klienti centra porozumeli, zrodila sa vzájomná dohoda návštevu opakovať. Každý mesiac sme si nacvičili dialogizované čítanie jednej slovenskej rozprávky. Prvé neisté slová a vety sa zmenili na krásne a precítené čítanie rozprávok od slovenského zberateľa Pavla Dobšinského. Radosť našim poslucháčom urobili mnohé, no najviac  zaujala rozprávka o Ďurovi Truľovi alebo chlapčekovi malom ako zelený hrášok s menom Janko Hraško. Cieľom našich stretnutí, ktoré sa konali pravidelne jedenkrát do mesiaca v priebehu školského roka, bolo aj priblíženie života seniorov nám, žiakom našej školy, ale aj trvalé zbližovanie detí a starších ľudí. Na stretnutia v Senior centre sme sa tešili. Naši poslucháči sa zapájali do deja rozprávok, boli milí a veľmi pozorní. Chválili úprimnými i láskavými slovami a oceňovali veľkým potleskom, ktorý pre nás znamená viac ako sladká odmena. Naše rozprávky potešili, pomohli zabudnúť na bôle a zohriali pri srdci.”

List napísal Matej Kováč, v šk. roku 2015/2016 žiak 6.triedy, skutok vykonali Matej Kováč, Timea Briatková, Mária Maňáková, Katarína Šípkovská, Samuel Bečka, Peter Ilaš, v šk. roku 2015/2016 žiaci ZŠ Morovnianska cesta 1866/55, Handlová