Katka a Erika zachránili zrazeného psíka

Kategória:

„Žiačky Katka a Erika videli, ako auto prešlo psíka. Nikto ho však nezachraňoval a tak sa rozhodli, že to urobia ony. Zobrali ho k zverolekárke a následne sa rozhodli urobiť zbierku na náklady za ošetrenie. V škole poprosili pána zástupcu, aby im vytlačil fotky psíka a osobne v školskom rozhlase požiadali všetkých, aby prispeli. Veľmi veľa žiakov, ale aj učiteľov príbeh dojal, a tak prispeli aj malými sumami. V škole máme väčšinu žiakov v hmotnej núdzi, ale aj tak sa rozhodli prispieť aspoň málom. Podarilo sa vyzbierať peniaze na röntgen hlavičky a zistilo sa, že nie je potrebná operácia, ale len starostlivá liečba. Dievčatá zbierali peniažky ďalej a dozvedel sa o tom aj pán primátor mesta. Ten navštívil dievčatá priamo na škole a pochválil pred spolužiakmi za to, že ich čin je hodné nasledovať a je príkladom pre nás všetkých. Pán primátor dorovnal chýbajúcu čiastku na lieky. Dievčatá sa momentálne o psíka ďalej starajú a hľadajú mu adoptívnu rodinu. Post na mojej učiteľskej stránke o čine dievčat sa šíril internetom a po pár dňoch sa zobrazil vyše 100-tisíc ľudom po zdieľaniach a reakciách ľudí z celého Slovenska, ale aj Česka, mnohých potešil.“

List napísal Ivan Sakin, pedagóg, skutok vykonali Katarína Lukáčová a Erika Mačejovská, v šk. roku 2015/2016 žiačky 8. a 7. triedy, ZŠ Zimná 190, Dobšiná