Kolektív žiakov natočil náučné environmentálne video pre spolužiakov

Kategória:

„Deti od malička vychovávame milovať a chrániť prírodu, prikrmovať vtáčiky v zime, zbierať papier a podobne. Skupinka našich deviatakov sa rozhodla svojich rovesníkov vychovávať a zaujať ich veľmi blízkym spôsobom. Mobilné telefóny, ktoré sú súčasťou ich každodenného života, sa rozhodli využiť na natočenie náučného environmentálneho videa z prostredia našej školy. Keďže naša škola je v oblasti environmentálnej výchovy veľmi aktívna, do deviateho ročníka sa toho už čo to naučili. Súčasťou videa bolo: správne nakladanie s odpadom, triedenie odpadu v triedach, kompostovanie odpadu v škole, šetrenie energiami v škole, zhasínanie svetiel cez prestávky, správne používanie žalúzií, správne používanie splachovačov na WC, šetrenie vodou v triedach, polievanie kvetov zachytenou dažďovou vodou, vysvetlenie významu environmentálnych prvkov v areáli školy (jazierko, pocitový chodník, skleník, bylinná špirála, kompostovisko, dažďové záhrady, zachytávanie dažďovej vody na polievanie). Toto vlastnoručne zhotovené video, kde aj sami nahovorili text, v rámci ekologického tematického dňa v škole premietali svojim mladším spolužiakom a vysvetľovali im význam správneho ekologického správania sa k prírode v dnešnej priemyselnej dobe. Pomoc prírode tak zobrali úplne z toho pravého začiatku – od výchovy najmladšej generácie. Keď naučíme deti od malička ekologicky sa správať, nebudeme musieť prírodu zachraňovať, ale bude v nej radosť žiť. Presne tak to ukázali naši deviataci.“

List napísala Mgr. Lenka Paľová, pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2015/2016 žiaci 9.triedy, ZŠ T.J.Moussona 4, Michalovce