Magduška pomáha v domácnosti a stará sa o štyroch bratov

Kategória:

„Milá, usmiata, vždy ochotná pomôcť. Taká je Magdalénka Martinková. Toto pekné dievča prežívalo svoje bezstarostné detstvo spolu so svojimi rodičmi a 4 bratmi vo vzájomnom porozumení a v harmónii. Keď Magduška navštevovala 5. ročník, prudko sa znížila jej hmotnosť a jej zdravotný stav sa náhle výrazne zhoršil. Po nespočetnom množstve rôznych vyšetrení jej diagnostikovali diabetes mellitus aj celiakiu. Vzhľadom na ťažší stupeň diabetu bola Magduška často hospitalizovaná a mala zameškaných veľa vyučovacích hodín. S pomocou rodičov, súrodencov, učiteľov i spolužiakov sa vždy snažila všetko dobrať a doučiť sa. Pre oteckovu pracovnú zaneprázdnenosť na väčšinu lekárskych vyšetrení s ňou chodievala mamička. Pred  3 rokmi sa však situácia zmenila. Magduškina mamička veľmi vážne ochorela, a tak bolo potrebné prevziať celý vchod domácnosti a starostlivosť o súrodencov. Magdalénka, tak ju mamička vždy s láskou oslovovala, sa vo svojich 11 rokoch stala starostlivou gazdinkou. Okrem vedenia domácnosti sa s veľkou láskou starala o svoju ťažko chorú mamičku a ošetrovala ju priam ako profesionálny zdravotnícky pracovník. Starostlivo sledovala jej hodnoty fyziologických funkcií, zabezpečovala jej osobnú hygienu a dokonca jej vymieňala aj zavedené katérie. Popri plnení povinností v škole i doma nemyslela na seba a na závažnosť svojho zdravotného stavu. Hladinu cukru v krvi mala dlhodobo nestabilnú, no pre ňu bolo najdôležitejšie zlepšenie zdravotného stavu jej mamičky. Jedného dňa Magduška pri príchode do školy pani učiteľke s úsmevom oznámila, že mamičkin zdravotný stav sa trocha zlepšil a už bude môcť absolvovať terapie v nemocnici v Bratislave. Po oznámení tejto radostnej správy sa jej však prudko zvýšila hladina cukru v krvi a Magduška musela zo školy odísť domov. Netušila, že to bol posledný deň, ktorý prežila s mamičkou. V tú noc totiž zomrela. Hoci je Magduškino srdce naplnené hlbokým žiaľom, vie, že túto neľahkú a nezávideniahodnú situáciu musí s pomocou otecka, starej mamy a súrodencov zvládnuť a vo všetkých oblastiach musí milovanú mamičku nahradiť. Ona sa s ňou z neba s láskou určite pozerá a môže byť na ňu právom hrdá.”

List napísali pedagógovia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom, skutok vykonala Magdaléna Martinková,v šk. roku 2015/2016 žiačka 8.triedy, ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom