Pomoc ľuďom i rodine

Kategória:

Dostali sme viacero listov zo Špeciálnej základnej školy, Mierová 166/171 vo Svite, ktoré nás zaujali. Vyberáme nasledovné:

 

„Volám sa Lukáš Gábor, mám 13 rokov, bývam v Batizovciach a chodím do ŠZŠ vo Svite. Ja veľmi rád pomáham ujovi. On chová kravu, kozy, prasiatka, zajace, barany. Ja každý deň kŕmim, dojím, zoberiem kravu na pašu, dám jej seno, prasiatkam pripravím šrot, zajacom natrhám púpavu, baránky kŕmim mliekom z fľašky. Táto práca ma veľmi baví. Keď budem veľký, kúpim si vlastné zvieratká.”

List napísal Lukáš Gábor, v šk. roku 2015/2016 žiak 6.triedy A variant, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

 

“Volám sa Róbert Pačaj mám 16 rokov bývam v Batizovciach a chodím SŽS vo Svite. V zime bola v dedine na snehu havária. V aute boli teta, ujo a dieťa. Auto silno narazilo do stĺpa. Nikto nezomrel, ale teta keď vystúpila nemohla vôbec chodiť. Ja som ju zobral na ruky a zaniesol som ju ku babke. Oni už potom volali záchranku a vzali ju na vozíku do nemocnice. Som rád, že to všetci prežili lebo auto bolo veľmi rozbité.”

List napísal Róbert Pačaj, v šk. roku 2015/2016 žiak 9.triedy B variant, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit