Simonka sa obetavo každodenne stará o svoju mladšiu sestru

Kategória:

„Som učiteľkou na Základnej škole v Sučanoch. Na detský čin roka 2016 navrhujem moju žiačku Simonu Kohútovú, žiačku 6.B triedy (v školskom roku 2015/2016). Simonka sa počas niekoľkých mesiacov školského roku obetavo každodenne starala o svoju mladšiu sestru, ktorej diagnostikovali diabetes. Simonka každý deň počas prestávok a v prípade potreby, aj počas vyučovacích hodín, chodila za svojou sestrou do jej triedy a starala sa o sestru. Jej starostlivosť predstavovala meranie cukru a podľa výsledných hodnôt dokázala zvážiť, či je stav cukru v poriadku, alebo je potrebné podanie lieku. Žiačka musela dodržiavať prísne hygienické nariadenia a časové rozvrhy. Keby nebolo jej obetavej, dobrovoľnej, nezištnej pomoci, jej sestra by nemohla každý deň chodiť do školy. S týmto návrhom súhlasia aj moji ďalší kolegovia a vedenie školy. Sme radi, že môžeme pomôcť tým, ktorí pomáhajú.”

List napísala Mgr. Mária Petrikovičová, pedagóg, skutok vykonala Simona Kohútová, v šk. roku 2015/2016 žiačka 6. triedy, ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany