Vierka obetavo pomáha svojmu kamarátovi na invalidnom vozíku

Kategória:

„Naša Vierka má 16. rokov. Je to jednoduché dievča, žiačka ŠZŠ. Od narodenia býva v Domove sociálnych služieb v Prakovciach. Chodí do špeciálnej základnej školy. Má v triede kamaráta Mareka, ktorého všetci voláme Mareček. Je k nemu veľmi pozorná a vnímavá na jeho potreby, pretože Marek je hendikepovaný. Je na vozíku a má taktiež narušenú komunikačnú schopnosť. Býva taktiež v DSS Prakovce. Vierka mu každý deň pomáha pri obliekaní, pri chôdzi s pomocným chodítkom, na desiatovej prestávke, atď. Aj keď má Vierka svoje tajné sny a túžby ako každé dievča, nezabúda na pomoc a ochotu pomáhať slabším.  Správa sa ako jeho sestra, opatrovateľka, ako mama, ako kamarátka v jednej osobe. Je skoro ako jeho anjel s krídlami… Marek ale nie je obyčajný chlapec. Je veľký džentlmen na vozíku, ktorého máme všetci radi a od ktorého sa nám treba veľa učiť. Jeho veselý pozdrav a jeho milé slovo nám znejú celý deň v duši. Marek vždy vie, čo sa patrí a čo nie. Pozná zásady slušného správania, hlboko vníma a reaguje na každý podnet, krivdu, nespravodlivosť, žartíky, vážne a veselé témy. Deti, ktoré majú tak málo a predsa tak veľa. Dokazujú nám dospelým, ako sa treba správať každý deň: byť pokorný, pozorný, čistý v duši, prajný, príkladný, pravdovravný a poriadne trpezlivý… Nepodliehajme problémom a prekážkam, ktoré nás trápia a obmedzujú, ale postavme sa pevne ku každej životnej skúške. Vierka má ľahký stupeň mentálneho postihnutia a Marek má stredný stupeň mentálnej retardácie.

List napísala Mgr. Marta Jakubišinová, pedagóg, skutok vykonala Viera Šusterová, v šk. roku 2015/2016 žiačka 9.triedy, SŠI Prakovce – ŠZŠ Breziny 256, Prakovce