Žiaci organizujú Vianočné trhy a výťažok venujú spolužiakom, ktorí to potrebujú

Kategória:

„Naša základná škola každoročne organizuje v spolupráci žiaci-rodičia-učitelia školské Vianočné trhy. V školskom roku 2015/2016 sa konal už 9. ročník a získali sme 700 eur. Na akcii sa podieľali všetci žiaci školy. Hlavnou myšlienkou Vianočných trhov je darovať získané finančné prostriedky z predaja výrobkov a hračiek rodine nášho žiaka alebo žiačky, ktorý ich potrebuje. Každý rok vyberie pedagogická rada jedného alebo viac žiakov, ktorí majú zdravotný problém a finančné prostriedky sa medzi nich rozdelia. Naši žiaci už berú ako samozrejmosť, že získané finančné prostriedky idú na pomoc pre ich spolužiakov. Tento školský rok sa finančné prostriedky darovali žiakovi, ktorý má vážne zdravotné problémy. Žiačik 3.C triedy, Tiborko, je veľmi snaživý a usilovný chlapček, ktorý kvôli chorobe v minulosti vymeškal veľa vyučovacích hodín. V troch rokoch vážne ochorel. Prekonal viac operatívnych zákrokov. Jeho zdravotný stav sa postupne aj vďaka vyzbieraným peniažkom zlepšuje. Na vianočné trhy sa deti pripravujú už od začiatku školského roka spolu s triednymi učiteľmi, vychovávateľkami zo školského klubu, učiteľmi výtvarnej a technickej výchovy, vymýšľajú a vyrábajú vždy nové výrobky na tému „Vianoce“. Výrobky sú krásne a jedinečné. Žiaci vyrábajú pohľadnice, svietniky, ikebany, sviečky, rôzne vianočné ozdoby na stromček, zdobia spolu perníky a podobne. Deti prinášajú na predaj aj iné predmety: hračky, knihy, CD… Na trhoch samozrejme nechýba ani bohaté občerstvenie. V deň konania trhov sa naša škola premení na jedno veľké trhovisko a žiaci na skúsených predavačov, v snahe zarobiť pre spoločnú vec čo najviac financií. Nákupov sa samozrejme zúčastňujú i rodičia, ktorí takto tiež podporujú dobrú vec. Nikto neodíde s prázdnymi rukami a vyberie si z bohatej ponuky tovarov. Týmto chcem vyjadriť veľké ďakujem všetkým našim žiakom a možno inšpirovať aj iné školy.”

List napísala Mgr. Vlasta Lunterová, riaditeľka ZŠ a Ing. Martina Komadová, pedagóg,  skutok vykonali žiaci ZŠ Nám. A.H.Šultétyho 9, Veľký Krtíš