Žiaci pomáhajú prváčikom s adaptáciou na školské prostredie

Kategória:

„Naša škola žije rôznymi projektovými aktivitami. My sme sa stali súčasťou zaujímavého projektu ERASMUS plus s myšlienkou: „Pripravení na život po škole ako šťastní Európania. Na život môžeme byť dobre pripravení najmä vtedy, keď sa budeme aktívne zaujímať o veci okolo nás, budeme schopní vytvárať vzťahy s inými, spolupracovať, budeme tvoriví, budeme sa vedieť zodpovedne rozhodovať, poznávať. Život bude krajší, keď sa naučíme byť empatickí a budeme si pomáhať. Myslíme, že toto všetko sme pochopili vďaka myšlienke našej triednej, ktorá nám navrhla, aby sme sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Celý polrok sme pravidelne (priemerne dvakrát do týždňa) navštevovali po vyučovaní školský klub. Naším pôvodným zámerom bolo pomôcť malým prváčikom – hrať sa s nimi, rozprávať, pomôcť im s domácimi úlohami, aby sme im uľahčili obdobie adaptácie. Chceli sme tiež pomôcť našim vychovávateľkám, sami sme videli, že začiatok školáka je veľmi náročný. Spoznali sme veľa dobrých a milých detí, navzájom sme sa na seba tešili. Keďže aj staršie deti chceli našu spoločnosť, postupne sme sa venovali aj druhákom a tretiakom. Spoločne sme vyrábali rôzne predmety, pripravovali hry, maľovali sme, chodili sme na prechádzky. Naša spolužiačka Simonka si dokonca kúpila knihu, v ktorej boli námety a rôzne výrobky, aby sme ich mohli deti naučiť. Naša pomoc skončila v máji, ale s deťmi sa chodíme zahrať aj teraz a uvažujeme, že pomôžeme aj budúci školský rok.“

 

List napísali a skutok vykonali Aneta Kulíšková, Alexandra Kuchtová, Barbora Mičová, Natália Žáková, Simona Vrtalová, Patrik Laho, Adrián Janovíček a Vladimír Macek, v šk. roku 2015/2016 žiaci 7.triedy, ZŠ Sadová 620, Senica