Žiaci pripravujú a realizujú programy pre starých ľudí v hospici

Kategória:

Neoddeliteľnou súčasťou mojej rodiny sú starí rodičia. Som s nimi každý deň, aj keď spolu nebývame. Učím sa od nich, starajú sa o mňa, pomáham im, kým sú rodičia v práci. Neuvedomovala som si, že to nie je bežné vo všetkých rodinách. Oproti nášmu domu postavili hospic. Pred Vianocami sme tak, ako každý rok piekli v škole spolu triednou učiteľkou, spolužiakmi a našimi mamkami vianočné medovníčky. Ani neviem presne komu zišlo na um, že časť medovníčkov môžeme odniesť do hospicu starkým, ktorí tu z rôznych dôvodov dožívajú svoj život. Neviete si ani len predstaviť tú radosť v ich očiach. Bolo to moje, vlastne naše prvé stretnutie s opustenými ľuďmi. A tu sa to začalo. Priateľstvo pokračovalo ďalej. V marci – Mesiaci kníh, sme ich chceli potešiť čítaním príbehov z Biblie. Len čo sme im prečítali prvý príbeh, jedna babička zobrala knihu a začala čítať nám, ďalšia nám začala spievať, iná doniesla cukríky. Neskôr začali rozprávať svoje životné príbehy zo svojho detstva. Len sme tak sedeli s otvorenými ústami a počúvali neuveriteľné príbehy. Nečakali sme, že nás tak rýchlo a s láskou príjmu medzi seba. Každý deň, počas celého týždňa, sme od nich odchádzali s plnými hlavami neuveriteľných dobrodružstiev a srdciami plných nových príjemných pocitov. V škole sme sa zhodli na tom, že z ich príbehov by sa dali písať neuveriteľné romány. Knihy o živote úžasných ľudí, o ktorých prítomnosti v našej blízkosti sme ani len netušili. Asi to aj skúsime, aby zostala pamiatka aj na nich – pre nás zo začiatku úplne cudzích ľudí. A pripojíme aj fotky, aby nám zostala spomienka na ľudí, na ktorých príbuzní zabudli, alebo nemajú kvôli uponáhľanému spôsobu života čas. Viem, toto nie sú tie najúžasnejšie detské činy roka, ale za tie iskierky šťastia v ich očiach, že ktosi prejavil záujem ich vypočuť, to stálo! A ja viem, aj oni obohatili nás, a preto naše priateľstvo pokračuje.“

List napísala Lucia Šarišská, v šk. roku 2015/2016 žiačka 8.triedy, skutok vykonal kolektív detí v šk. roku 2015/2016 8.trieda, ZŠ s MŠ Školská 28, Chminianska Nová Ves