Dobrý nápad

Žiaci organizujú Vianočné trhy a výťažok venujú spolužiakom, ktorí to potrebujú

Kategória:

„Naša základná škola každoročne organizuje v spolupráci žiaci-rodičia-učitelia školské Vianočné trhy. V školskom roku 2015/2016 sa konal už 9. ročník a získali sme 700 eur. Na akcii sa podieľali všetci žiaci školy. Hlavnou myšlienkou Vianočných trhov je darovať získané finančné prostriedky z predaja výrobkov a hračiek rodine nášho žiaka alebo žiačky, ktorý ich potrebuje. Každý […] Zobraziť detail »

Žiaci pripravujú a realizujú programy pre starých ľudí v hospici

Kategória:

Neoddeliteľnou súčasťou mojej rodiny sú starí rodičia. Som s nimi každý deň, aj keď spolu nebývame. Učím sa od nich, starajú sa o mňa, pomáham im, kým sú rodičia v práci. Neuvedomovala som si, že to nie je bežné vo všetkých rodinách. Oproti nášmu domu postavili hospic. Pred Vianocami sme tak, ako každý rok piekli v škole spolu triednou […] Zobraziť detail »

Žiaci pomáhajú prváčikom s adaptáciou na školské prostredie

Kategória:

„Naša škola žije rôznymi projektovými aktivitami. My sme sa stali súčasťou zaujímavého projektu ERASMUS plus s myšlienkou: „Pripravení na život po škole ako šťastní Európania. Na život môžeme byť dobre pripravení najmä vtedy, keď sa budeme aktívne zaujímať o veci okolo nás, budeme schopní vytvárať vzťahy s inými, spolupracovať, budeme tvoriví, budeme sa vedieť zodpovedne rozhodovať, poznávať. Život […] Zobraziť detail »

Žiačky zorganizovali rozprávkové divadlo pre najmenších

Kategória:

„Naša škola fungovala do 30. júna 2015 ako celkom obyčajná a normálna škola, podobne ako ostatné výchovno-vzdelávacie inštitúcie na etnických územiach Slovenska. V zmiešaných triedach sa u nás vzdelávali žiaci z rôznych menšinových skupín. Od septembra 2015, vzniknutím novo-organizovanej  školy v našom meste, si značná časť rodičov našich bývalých spolužiakov zvolila pre vzdelávanie svojich ratolestí novú inštitúciu. V našej škole ostalo […] Zobraziť detail »

Deti zorganizovali čítanie pre seniorov

Kategória:

„V novembri sme sa a našej škole rozhodli pokračovať v podpore myšlienky uctievania starších ľudí. Spríjemnenie jesene života našim starším spoluobčanom žijúcim v Senior centre Handlová sme realizovali prostredníctvom čítania rozprávok. Prvá návšteva bola nesmelá, ale vzhľadom na to, že sme si my – deti a klienti centra porozumeli, zrodila sa vzájomná dohoda návštevu opakovať. Každý mesiac sme si […] Zobraziť detail »